banner8

مرحلۀ دوم چالش پیشرفتۀ ببراس

مسابقۀ ترویجی آنلاین با هدف آشنا کردن دانش‌آموزان

با مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی در کشورهای مختلف

برگزار می‌شود:

روز پنجشنبه 26 بهمن 1396

موسسه آموزش عالی دانشوران

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب مدرسه استقلال
تلفن: 4-04134481552   فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869341
info@Daneshvaran.ac.ir