كارت امتحاني ممهور به مهر حسابداري

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي‌رساند حضور در جلسه امتحان با كارت جلسه امتحاني ممهور به مهر حسابداري موسسه امكانپذير خواهد بود. لطفاً نسبت به پرداخت مانده بدهي خود اقدام نماييد.

* كارت امتحان بدون مهر حسابداري فاقد اعتبار است.

حسابداري موسسه

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب مدرسه استقلال
تلفن: 4-04134481552   فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869341
info@Daneshvaran.ac.ir