اطلاعيه ها:‌

اطلاعيه 1:
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به نقل مکان موسسه از محل فعلي به محل جديد واقع در شهرک رشديه ، کوي الهيه ، خيابان سبلان ،‌بالاتر از موسسه آموزش عالي رشديه ، ساختمان اسبق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات  ، موسسه از مورخه 1393/06/05 لغايت 1393/06/11 تعطيل مي باشد . لذا خواهشمند است دانشجويان جهت انجام امورات اداري بعد مورخه 1393/06/11 مراجعه فرمايند. در صورت مراجعه در بازه اعلام شده هيچ گونه پاسخ گويي انجام نخواهد شد .
اطلاعيه 2:
به اطلاع دانشجويان وروديهاي قبل از سال 92 مي رساند با توجه به تغييرات صورت گرفته از سوي وزارت علوم در واحد عملي دروس اصلي - تخصصي مندرج در دفترچه شماره 2 آزمونهاي مختلف سازمان سنجش و اعمال آن توسط موسسه در شهريه ، از دانشجويان عزيز خواهشمند است جهت تسويه حساب مابه التفاوت شهريه ناشي از اين تغييرات و همچنين در صورت داشتن بدهي هاي قبلي نهايت تا قبل از شروع ترم جديد (مهرماه 93)‌اقدام نمايند.
                                                                              با تشکر امور مالي موسسه
اطلاعيه 3:

موضوع : تمديد سنوات تحصيلي مشمولان داراي معافيت تحصيلي

سلام عليکم

   بدينوسيله به اطلاع آن عده از دانشجوياني که در مهلت مقرر سنوات تحصيلي مجاز خود ( کارداني 2.5 سال، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال، کارشناسي پيوسته 5 سال) واحدهاي خودرا به موقع به اتمام نرسانند اعلام مي دارد بنا به استناد بند 5 بخشنامه شماره 90/144/02/1023 مورخه 90/04/04 معاونت محترم نظام وظيفه عمومي استان آذربايجانشرقي جهت تمديد سنوات اخذ مجوز ادامه تحصيل از کميسيون موارد خاص در حين تحصيل در آخرين نيم سال تحصيلي سنوات مجاز طي تاريخ هاي اعلامي کميسيون موارد خاص استاني و اعلام به موقع به حوزه نظام وظيفه الزامي بوده، فلذا رعايت و اقدام بموقع دانشجويان مشمول اين بخشنامه ضروري بوده و مسئوليت هاي بعدي در عدم رعايت اجراي صحيح اين اطلاعيه به عهده خود دانشجو مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي برعهده دانشگاه نمي باشد.

دانشجويان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت http://police.ir مراجعه نمايند.

                                                           امور دانشجويي موسسه
اطلاعيه 4: ضمن فرارسيدن سال نو و تبريک آن خدمت کليه دانشجويان ، اساتيد و همکاران ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند سيستم آموزشي سماي موسسه تا مورخه 1394/01/15 خارج از سرويس مي باشد.

مناقصه ها و مزایده ها

آرشيو
نرم افزاری سما سامانه    Powered by VanaCMS